Sabtu, 12 April 2014

书香满校园讲座

本校于4月10日举办了由谢坤校长所主讲的“书香满校园”讲座。谢坤校长讲解学习基本的要求是:读、问和想。阅读三部曲是指默读、轻声读和朗读。学生可通过自问自答、你说我答的方式,加强学习印象。谢坤校长也鼓励学生以六何法(什么、谁、什么什么时候、为什么、什么地方和怎样)向教师提问,以更了解学习内容。他也鼓励学生多发问,多思考。通过阅读故事书,以启发学生的思维能力。学习是靠记录、复习,而不是靠记忆。

校内诗歌朗诵比赛

校内华语诗歌朗诵比赛得奖同学与校长合照

避灾演习

学校避灾演习
LatihanKecemasan

Pemantauan SKPM

Pasukan Nazir datang untuk membuat pemantauan SKPM

书法赛获优秀奖

            3M班曹舒宇同学荣获
         居銮县华小书法比赛优秀奖

Kursus Perkongsian Ilmu

Kursus Perkongsian Ilmu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...